Regulamin

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Enea Bydgoszcz Cycling Challenge są Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz, Ars Athletica sp. z o o i Ars Athletica Group sp. z o o
Kontakt dla zawodników: biuro@cyclingchallenge.pl

II. CEL

  1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. INFORMACJE OGÓLNE

Zawody Enea Bydgoszcz Cycling Challenge odbędą się 27 sierpnia 2023 roku w Bydgoszczy.

Wyścig jest rozgrywany w zmodyfikowanej formie kryterium ulicznego w samym centrum Bydgoszczy na Trasie Uniwersyteckiej.

Formuła zawodów

1. Wyścig główny (sesja poranna)
Uczestnicy będą startować w wyścigach eliminacyjnych walcząc o awans do wyścigu finałowego zgodnie z podziałem na grupy startowe i rodzaj roweru.

Dzięki podziałowi na kategorie rowerów, w zawodach mogą wziąć udział kolarze szosowi, jak i zawodnicy na innych rowerach (np: górskich).

Rodzaje rowerów:

1) Rowery szosowe: wyłącznie klasyczne rowery szosowe, tzw. wyścigowe rowery kolarskie bez przystawek do jazdy na czas oraz rowery przełajowe i gravele
W tej kategorii odbędą się trzy wyścigi eliminacyjne i Wielki Finał dla najlepszych zawodników.

2) Rowery inne: wszystkie rodzaje rowerów z wyłączeniem rowerów szosowych, przełajowych, graveli oraz czasowych.
W tej kategorii odbędzie się jeden wyścig, który od razu wyłania zwycięzców w kategori Rowey inne.

W wyścigach grupowych obowiązuje zakaz jazdy na rowerach czasowych (w tym z przystawkami do jazdy na czas) oraz na kołach o mniejszej ilości szprych niż 16.

2. Indywidualna jazda na czas (sesja popołudniowa)
Po zakończeniu eliminacji i Wielkiego Finału zostanie odbędzie się indywidualna jazda na czas na dystansie 10 kilometrów (3 pętle po Trasie Uniwersyteckiej).

3. Zawody dla młodzieży i imprezy towarzyszące
Przed Indywidualną jazdą na czas odbędą się zawody kolarskie dla młodzieży i imprezy towarzyszące dla rodzin i kibiców.


Harmonogram zawodów
Ostateczny godzinowy podział grup startowych oraz przynależność zawodników do poszczególnych grup startowych dostępny będzie najpóźniej 7 dni przed startem.

Starty:
11:00 – wyścigi eliminacyjne I (rowery szosowe)
12:00 – wyścigi eliminacyjne II (rowery szosowe)
13:00 – wyścig rowerów innych
14:00 – 15:15 – Wielki Finał (rowery szosowe)
15:15 – 16:00 – bezpłatne zawody dla dzieci i młodzieży (więcej informacji tutaj)
16:00 – 18:00 – Indywidualna jazda na czas

Trasa
Wyścig jest rozgrywany na pętlach o długości ok 3,3 km przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym z asfaltem o doskonałej jakości na drodze o 2-3 pasach ruchu.
Trasa jest szybka, a jej profil zróżnicowany. Na każdej z pętli na uczestników czeka 800m podjazdu i 800m zjazdu.

Start i meta znajdować się będą na ul. Ogińskiego w Bydgoszczy w okolicy Centrum Handlowego Focus Mall Bydgoszcz.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE

1. W ramach Enea Bydgoszcz Cycling Challenge rozgrywane są:

A) Eliminacje i Wielki Finał w kategoriach rowerów szosowych (w tym przełajowych i gravelowych)
Eliminacje: 6 rund (ok. 21 km)
Wielki Finał: 10 rund (ok. 36 km)

B) wyścig w kategorii rowerów innych (wszystkie rodzaje rowerów z wyłączeniem rowerów szosowych, przełajowych, gravelowych oraz czasowych): 6 rund (ok. 21 km)

C) Indywidualna jazda na czas: 3 pętle (ok.10 km)

D) wyścig dla dzieci i młodzieży w kategoriach:

  • START I – 8-12 lat, ok. 1km, 1 krótka pętla
  • START II – 12-14 lat, ok. 2 km, 2 krótkie pętle
  • START III – 14-16 lat, ok. 4 km, 4 krótkich pętli

2. Jak awansować do Wielkiego Finału?
Można tego dokonać na kilka sposobów, od Ciebie zależy, jaką wybierzesz taktykę.
Do Wielkiego Finału awansuje 120 najlepszych zawodników z wyścigów eliminacyjnych na rowerach szosowych:

* 10 zawodników z najwyższym wynikiem punktowym z każdego wyścigu eliminacyjnego
Punkty zdobywa się na premiach sprinterskich (na linii start/meta) i górskich (na szczycie podjazdu)
Limit 10 miejsc może zostać zwiększony w przypadku gdy zawodnicy z tych samych eliminacji uzyskają identyczną ilość punktów.
* 85 zawodników z najlepszymi czasami ze wszystkich wyścigów eliminacyjnych
* 15 kobiet z najlepszymi czasami ze wszystkich wyścigów eliminacyjnych

Po eliminacjach punkty zerują się, a do rywalizacji brane są pod uwagę tylko wyniki osiągnięte w Wielkim Finale.

3. Jak wygrać Wielki Finał i jakie są klasyfikacje w Enea Bydgoszcz Cycling Challenge?

W Enea Bydgoszcz Cycling Challenge nagradzamy w następujących kategoriach:

Generalna – zawodnik/zawodniczka, którzy jako pierwsi przekroczą linię mety w Wielkim Finale, nagradzane są trzy pierwsze miejsca (rowery szosowe i rowery inne)

Górska – zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą największą ilość punktów na premiach górskich w Wielkim Finale (tylko rowery szosowe)

Sprinterska – zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą największą ilość punktów premiach startu/mety w Wielkim Finale (tylko rowery szosowe)

Najlepszy zespół – punktuje trzech najlepiej sklasyfikowanych zawodników w Wielkim Finale.
Pod uwagę brana jest suma miejsc uczestników, którzy będą reprezentować ten sam zespół (wybrany w formularzu zgłoszeniowym podczas zapisów), nagradzamy najlepszy zespół w wyścigu szosowym

Dodatkowo nagradzamy też w kategoriach:

Jazda Indywidualna na czas – zawodnik/zawodniczka, którzy najszybciej pokonają trasę podczas indywidualnej jazdy na czas, nagradzane są trzy pierwsze miejsca

Najbardziej wszechstronny – zawodnik/zawodniczka – za najniższą sumę miejsc w Wielkim Finale rowerów szosowych i  indywidualnej jeździe na czas

W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów w danej klasyfikacji, zwycięzcą zostaje zawodnik, który osiągnął najlepszy wynik na mecie w wyścigu finałowym.

Warunkiem otrzymania nagrody w danej klasyfikacji jest ukończenie Wielkiego Finału w limicie czasu wyznaczonym przez organizatora.

4. Jak zdobywa się punkty w eliminacjach i Wielkim Finale?

Punkty przyznawane są na dwóch premierach na każdej pętli:
a) górskiej (w okolicy szczytu wzniesienia Trasy Uniwersyteckiej)
b) sprinterskiej (znajduje się na linii startu/mety)

Punkty przyznawane są według następujących zasad:
1 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
2 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
3 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt
4 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
5 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
6 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt

W Wielkim Finale punktowane są też kolejne cztery okrążenia:
7 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
8 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
9 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
10 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt

V. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I-III w Klasyfikacji Generalnej, Górskiej, Sprinterskiej, Jazda Indywidualna na czas oraz Najbardziej Wszechstronny Zawodnik/Zawodniczka otrzymają:
* pamiątkowe trofea
* drobne nagrody rzeczowe
Dodatkowo zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają wyjątkowe koszulki kolarskie w unikatowych barwach dla każdej kategorii

2. Zdobywcy miejsc I-III w Klasyfikacji Zespołowej otrzymają pamiątkowe trofea.

3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

4. Członkowie zespołów są także klasyfikowani indywidualnie.

Klasyfikacja generalna nie dublują się z nagrodami w kat. górskiej i sprinterskiej. To znaczy, że jeżeli zwycięzca zawodów zajmuje też 1 miejsce w jednej lub dwóch z pozostałych kategorii indywidualnych, to przechodzą one na kolejnego zawodnika z najwyższym wynikiem punktowym w tej kategorii.


VI. ZGŁOSZENIA,  OPŁATY STARTOWE, LIMITY UCZESTNIKÓW

1. Zgłoszenia do Enea Bydgoszcz Cycling Challenge będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej zawodów do 21 sierpnia 2023, bądź do wyczerpania limitu uczestników.
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.

2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i opłacenie startu.

3. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Cycling Challenge to:

Opłata wpisowa za zawody główne
pierwsze 50 zapisanych osób: 69,99 zł
kolejne 100 zapisanych osób: 79,99 zł
do 31 marca 2023: 89,99 zł
do 31 maja 2023: 99,99 zł
do 31 lipca 2023: 109,99 zł
do 20 sierpnia 2023: 129,99 zł
po 20 sierpnia i w dniu zawodów: 159,99 zł

Limit: 600 zawodników w wyścigu szosowego i 150 zawodników w wyścigu rowerów innych

Opłata wpisowa za Indywidualną jazdę na czas

Dla zawodników startujących w wyścigu głównym (tylko przy jednorazowym zapisie online na zawody główne): 19,99 zł
Start tylko w indywidualnej jeździe na czas i zapis w dniu zawodów : 49,99 zł

Limit: 300 zawodników w Indywidualnej jeździe na czas

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
*
prawo do udziału w zawodach
* profesjonalny pomiar czasu
* zabezpieczenie medyczne i ratownicze
* nadzór sędziów nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji
* gadżet w pakiecie startowym
* numery startowe wraz z chipem do pomiaru czasu
* medal na mecie
* regenerację w strefie finishera

Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów.

Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi ani transferowi na innego zawodnika.

Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
Osoby w wieku od 16 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie zawodów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Bydgoszcz Cycling Challenge robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

3. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach w pełni sprawnym kasku rowerowym.

4. Podczas zawodów obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu do odtwarzania i słuchania muzyki.

5. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe).

Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg.
Podczas eliminacji i Wielkiego Finału zabronione jest z korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. dysku oraz przystawek czasowych.

W czasie indywidualnej jazdy na czas uczestnicy mogą startować na dowolnych rowerach, w tym na rowerach czasowych (z dyskiem oraz przystawką do jazdy na czas).

6. Prawa startu mają zawodnicy Elity/U23 posiadający aktualną licencję PZKol, ale nie będą oni sklasyfikowani w oficjalnych wynikach zawodów.
Warunkiem udziału zawodników Elity/U23 jest zgłoszenie w biurze zawodów przy odbiorze pakietu faktu posiadania licencji PZKol.
W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących. Zawodnicy Elity/U23 zobowiązani są do zaznaczenia w formularzu rejestracyjnym zawodów przynależności do danej kategorii (Elita/U23) pod rygorem dyskwalifikacji.

7. W wyścigu dla młodzieży dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników w wieku 12-16 lat pod warunkiem przedstawienia podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego na start w zawodach.
Oświadczenie będzie dostępne na stronie Organizatora a także będzie dostępne w biurze zawodów, jego podpisanie oraz osobisty odbiór pakietu przez Opiekuna Prawnego jest warunkiem odebrania pakietu startowego na zawody dla młodzieży.
Opiekun Prawny bierze na siebie pełną odpowiedzialność za start w zawodach dziecka. Opiekun prawny ponosi ryzyko związane ze startem swojego podopiecznego w zawodach. Zawodnicy i Opiekunowie Prawni przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Opiekun Prawny akceptując regulamin potwierdza, iż stan zdrowia podopiecznego pozwala na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody Enea Bydgoszcz Cycling Challenge.

8. Uczestnik musi posiadać otrzymane od organizatora numery startowe i przymocować je we wskazanych w instrukcji miejscach:
– numer na kask
– numer z chipem na sztycę

Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z Enea Bydgoszcz Cycling Challenge pod groźbą dyskwalifikacji.

W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa istnieje możliwość wydania nowego numeru startowego/chipa.
Opłata manipulacyjna za wydanie nowego numeru wynosi 20 złotych.

9. Limit czasu:
Po upłynięciu limitu czasu na pokonanie danego dystansu zawodnicy zostaną poproszeni o zejście z trasy i nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej.
Limit dla rowerów innych: 50 minut
Limit dla wyścigów eliminacyjnych: 48 minut
Limit dla Wielkiego Finału: 65 minut
Limit dla Indywidualnej jazdy na czas: 30 minut

10. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasach Enea Bydgoszcz Cycling Challenge.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

11. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie Enea Bydgoszcz Cycling Challenge, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zawodach w trakcie trwania Enea Bydgoszcz Cycling Challenge poprzez zejście z trasy w specjalnie wyznaczonym miejscu przez Organizatora.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

Obowiązkowe wyposażenie zawodników
Zawodnicy muszą posiadać kask oraz sprawny rower z dwoma hamulcami. (tarczowe lub szczękowe). Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas wyścigu.
Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej grupie startowej, umieszczenia numeru startowego na rowerze oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony) – pod karą dyskwalifikacji.

Zasady obowiązujące zawodników
Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.

W momencie bycia wyprzedzanym przez zawodników z czołówki – zawodnik wyprzedzany jest obowiązany do zjazdu do prawej krawędzi i przepuszczenia zawodników dublujących oraz umożliwienia  bezkolizyjnego przejazdu tym zawodnikom.

Start do wyścigów eliminacyjnych i finałów odbędzie się z linii startu (start honorowy), start ostry na znak sędziego odbędzie się po ok. 300m.

Na trasie wyścigu oprócz zawodników będą się poruszać pojazdy obsługi wyścigu, sędziów oraz obsługi medialnej.

Osoby nie biorące udziału w Zawodach lub przekraczające limit czasu na pokonanie trasy będą usuwane z trasy przez służby organizatora.

Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego, w tym nie wyprzedzania pojazdu sędziego przed sygnałem do startu ostrego.

Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy

W przypadku przewinień, sędzia może zastosować wobec zawodnika kary: upomnienia, czasowe oraz dyskwalifikacji.

Czas będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów w numerach startowych. Kwestie sporne na mecie lub na premiach rozstrzygnie fotofinisz.


Warunki rozgrywania Indywidualnej jazdy na czas.
Do indywidualnej jazdy na czas dopuszczone są wszystkie typy rowerów.
Podczas Indywidualnej jazdy na czas drafting (jazda na kole, w grupie) jest zabroniony,

Pomiędzy zawodnikami na trasie rowerowej musi być odpowiedni odstęp: minimum 10 metrów (od tylnego koła zawodnika poprzedzającego, do przedniego zawodnika jadącego za nim) lub 2 metry z boku. W przypadku wyprzedzania, zawodnik wyprzedzający ma 15 sekund na minięcie wyprzedzanego.

Od tego momentu wyprzedzany zawodnik ma 15 sekund na opuszczenie strefy 10×2 metry za zawodnikiem, który go wyprzedził (musi zwolnić).

W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary.

Pierwsze przewinienie – minutowa kara czasowa dopisana do wyniku zawodnika

Drugie przewinienie – to zatrzymanie zawodnika i dyskwalifikacja.

Możesz poruszać się w strefie 10x2m za lub obok innego zawodnika jeżeli:
– wyprzedzasz rywala, lecz nie dłużej niż przez 15 sekund,
– kolarze zwalniają ze względów bezpieczeństwa,
– jesteś w trakcie skrętu lub nawrotu przekraczającym kąt 90 stopni.

Powyższe kary dotyczą również takich przewinień jak: blokowanie i utrudnianie wyprzedzania, niesportowe zachowanie.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Enea Bydgoszcz Cycling Challenge będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.

2. Dane osobowe uczestników Enea Bydgoszcz Cycling Challenge będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Enea Bydgoszcz Cycling Challenge obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Bydgoszcz Cycling Challenge. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Bydgoszcz Cycling Challenge należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@cyclingchallenge.pl w terminie 7 dni.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące zawodów Enea Bydgoszcz Cycling Challenge organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Bydgoszcz Cycling Challenge będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Enea Bydgoszcz Cycling Challenge obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Po zakończeniu zawodów może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Enea Bydgoszcz Cycling Challenge odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody Enea Bydgoszcz Cycling Challenge.

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.cyclingchallenge.pl